Kőrispataki mulatságok

Szerzõ: Bölöni Domokos, Népújság

Kôrispatak régi neve Diósfalva volt. Mai nevét a tatárjárás pusztítása után kapta, amikor ismét benépesült. A Küsmôd-pataka mentén igen sok kôrisfa állt akkor. 1880 körül mintegy ezerkétszáz lakosa lehetett, ma hatszázötvenen lakják. Református, unitárius temploma, adventista imaháza és sokféle vallású népe azonban megtartja a falunapot, ha mód van rá. A "fô foglalkozásnak" tekintett földmûvelés és állattenyésztés, vagy pláne a tûzifaszállítás ma már nem biztosít tisztes megélhetést, viszont az egyik kismesterség, a közel 150 éves múltra visszatekintô szalmakalapkészítés (1879-ben közel százan foglalatoskodtak szalmafonással) hozhat valamit a konyhára. A legnagyobb vonzerôt a szalmakalap-múzeum jelenti, de nem véletlenül mondtam konyhát az elôbb, mert idén a kalapok mellett a konyhamûvészet volt a "slágertéma" Kôrispatakon. De természetesen megvolt az ünnep jól bevált rendje, ünnepi nyitó a világháborús emlékmûnél, koszorúzás, katonadalok éneklése, aztán istentisztelet a református templomban, a farcádi vendéglelkész, nt. Antal Géza igehirdetésével, majd a Molnár Dénes régi templomokat ábrázoló metszeteibôl álló kiállítás megtekintése, aztán szabadtéri tánc, a vendég Kazár csoportjának mûsora, sörivó-, favágóverseny, és, fogóddzanak meg: tehén-szépségverseny. Este pedig karaoké és a németkéri Ikarus együttes koncertje, bállal, a kultúrházban. Mindez szombaton. Vasárnap aztán az istentisztelet után sportvetélkedô, foci a legények és házasemberek csapata között, a Csíki Játékszín mûsora, Kazár testvértelepülés bemutatkozása. Gusztálás, buksza szerint.

Szûkre szabott látogatásom alatt megtudtam, hogy fellépett Bartha Levente székelyudvarhelyi gyökerû versmondó is, Arany János Örökség címû versét is szavalta. Vasárnap délután éppen "lecsengett" a mezei szakácsok vetélkedôje, de gulyásból nagy volt a kínálat: hortobágyi szürkemarha- és mangalicagulyás (balmazújvárosi gazdálkodó, 150 szürkemarha tulajdonosának mûve), zetelaki krumplipaprikás, szolokmai paprikás, keresztúri ôzpaprikás és kôrispataki pityókatokány. Finom vendégborok, csíki és egyéb sörök folytak, meg lehetett kóstolni a Szôcs Lajosék hadiborát is, amelynek szaporító vesszejét Doberdó környékérôl hozta haza egy elsôháborús baka. Bartha Gyula, a zsûri elnöke elárulta a csak este hirdetendô "eredményt": a bográcsfôzô verseny sikerlistáján elsô a helyiek Hubertus csapata, ôket követi Abaújszántó, aztán Zetelaka, a balmazújvárosi Hortobágy, majd Kazár, Szolokma, Kôrispatak második csapata és Siklód szakácsai.

Idén valamivel kevesebben látogattak ki Kôrispatakra. Oka ismert: a gyilkos sugarú kánikula, a kalapok alá is benyomuló kegyetlen hôség. No meg a közeli és távoli környéken gombamód szaporodó faluünnepek sora.

Aki ott volt, jól járt.