Épűl a kőrispataki ravatalozó

Szerzõ: Szõcs László

2010-ben Etéd Község Önkormányzata elhatározta, hogy minden faluban ravatalozót építnek, ebbõl háromnak sikerült hozzáfogni, két esetben adminisztrációs problémák miatt nem kezdõdött el az építkezés. A pénz meg van így idén ha a Jóistyen is azt akarja mind az 5 ravatalozó be lesz fejezvfe.
Nagy lépés ez a község számára, noha néhol problémásan indult az élpítkezés, reméljük, hogy a falu javára válik majd.

II. Firtos-kupa

Szerzõ: Hargita Népe

Az elmúlt hét végén másodszor került sor a Firtos-kupával díjazott labdarúgótornára. Az eseményt negyedik éve rendezik, ám csak a tavalytól adnak át kupát. A bajnokságban a Firtos hegy körüli falvakból idén hat csapat vett részt a Kõrispatakon rendezett tornán: Etéd, Énlaka, Firtosmartonos – amely tavaly elsõ helyezést ért el – Küsmöd, Siklód és a házigazda Kõrispatak. A szervezésben a helyi ifjúság, valamint a Szalmakalap-készítõk Hagyományõrzõ Egyesülete vette ki részét, az eseményt anyagilag a Communitas Alapítvány is támogatta. A tornát Etéd nyerte, a csapat egy évig õrizheti a Fitos-kupát, ugyanakkor jövõben õk lesznek a házigazdái a III. Firtos-kupa küzdelmeinek.

Kőrispataki mulatságok

Szerzõ: Bölöni Domokos, Népújság

Kôrispatak régi neve Diósfalva volt. Mai nevét a tatárjárás pusztítása után kapta, amikor ismét benépesült. A Küsmôd-pataka mentén igen sok kôrisfa állt akkor. 1880 körül mintegy ezerkétszáz lakosa lehetett, ma hatszázötvenen lakják. Református, unitárius temploma, adventista imaháza és sokféle vallású népe azonban megtartja a falunapot, ha mód van rá. A "fô foglalkozásnak" tekintett földmûvelés és állattenyésztés, vagy pláne a tûzifaszállítás ma már nem biztosít tisztes megélhetést, viszont az egyik kismesterség, a közel 150 éves múltra visszatekintô szalmakalapkészítés (1879-ben közel százan foglalatoskodtak szalmafonással) hozhat valamit a konyhára.

Bővebben: Kőrispataki mulatságok

Kőrispataki újság

Szerzõ:Bölöni Domokos, Népújság

Kôrispataki Hírfonó címmel jelent meg az egyre látogatottabb település falufejlesztô egyesületének kiadványa. Lapozzunk bele! * "Kedves olvasó! Ön most Kôrispatak közéleti, kulturális, információs lapját tartja a kezében, mely egyelôre negyedévente, majd havi rendszerességgel fog megjelenni Kôrispataki Hírfonó néven. A lap elsôsorban helyi híreket, közleményeket és persze mindenféle hasznos információkat közöl, ami minden kôrispataki számára fontos lehet. (...) Hogy miért éppen Hírfonó lett az újság neve?

Bővebben: Kőrispataki újság

Kirándulás Kalapországba

Forrás: Népújság

Tagja vagyok egy csoportnak, amely kisebb-nagyobb fogyatékkal élô személyekbôl áll. 2006. október 1- jén ezzel a csoporttal kirándulni voltunk Kôrispatakra, amit – idôt és fáradságot nem sajnálva – Borbély Emma néni, a Kis-Küküllô Térségi Társulás ügyvezetôje szervezett és vezetett. Vasárnap délelôtt 10 óra után csoportunk jó néhány tagjával Erdôszentgyörgy központjában várakoztunk, a többieket, meg az autóbuszt várva, amivel majd Kôrispatakra megyünk. Meg is érkezett a busz a csoportunk többi tagjával. (Sajnos, néhányan nem tudtak eljönni más elfoglaltságaik miatt, és szerintem ezt bánhatják, mert nagyon szép és érdekes kirándulás volt, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezônek.) Tehát mi is felrakodtunk a buszra.

Bővebben: Kirándulás Kalapországba